top of page

inspirator

keynote

Peggy De Prins

The dark side van beleid(sinnovatie)
binnen onderwijs. 

Waarover er gezwegen wordt binnen
en/of buiten de schoolmuren.

Peggy De Prins is doctor in de sociale wetenschappen en verbonden als professor en senior onderzoeker aan de Antwerp Management School. Ze volgt reeds 30 jaar het domein van personeelsbeleid - zowel vanuit het academisch veld als vanuit de praktijk - op de voet op.  Ze is auteur van de boeken “12 sleutels  voor duurzaam HRM” (2015),  “De Clash voorbij, 7 bouwstenen voor sociale dialoog” (2018) en “The Dark side. Waarover gezwegen wordt op de werkvloer” (2023). En tevens publiceert ze op regelmatige basis in academische journals en schrijft zij columns en opinie-artikelen.

De keynote volgt de verhaallijn van het boek ‘The Dark Side. Waarover er gezwegen wordt op de werkvloer.’, toegepast binnen de context van onderwijs. 

Zowel directies, leerkrachten als ondersteunend personeel wringen weleens met de donkere kant van hun werk. Misschien voelen ze zich niet altijd gehoord, of merken ze dat het aansturen van mensen veel complexer is dan ze aanvankelijk dachten. 

Zelfs de meest goedbedoelde HR-inspanningen binnen scholen kunnen soms niet het gewenste resultaat opleveren. 

In de keynote gaan we op zoek naar antwoorden en perspectief. 

Er wordt gefocust op actuele thema’s als  werkgeluk, levenslang leren en duurzame loopbanen.

  • slingerbeweging in beleidsinnovatie

  • (ver)nieuw(d) realisme in HR

  • actuele thema’s in HR

  • het belang van contextuele intelligentie

ridders & moderators

rondetafel

Dominique Devel

Dominique is geschiedkundige en leerkracht. Aan het begin van haar carrière werkte ze in de media, om later bewust de overstap te maken naar het onderwijs. Ze was gedurende 10 jaar eerst leerkracht en daarna coördinator bij OKAN (Onthaalklas Anderstalige Nieuwkomers) en was een tijd directeur. Nu werkt ze als afgevaardigd bestuurder voor KOBArT, het schoolbestuur van de bisdomscholen in de regio Turnhout.

DominiqueDevel.jpg
Jef Groffen.jpg

Jef Groffen

Jef Groffen is meer dan 20 jaar werkzaam als onderwijsprofessional. Hij staat gekend als onderwijsdromer. Hij is ‘Microsoft Innovative Educator Fellow’, maar vooral directeur van ‘De Wereldreiziger - Stedelijk Basisonderwijs’. Als hij spreekt, spreekt hij met goesting. Zorgen voor de onderwijsprofessionals in zijn team ziet hij als zijn job.

Katrien Vergauwen

Katrien is sociaal pedagoog en leerkracht. Ze gaf 15 jaar les in het hoger onderwijs in de opleiding sociaal werk en de lerarenopleiding en werkt daarnaast al 20 jaar met leerkrachten, schoolteams en schoolleiders. Binnen Clever, het opleidingscentrum van 3 Brusselse GO!-Scholengroepen, geeft ze vorming en begeleidt ze trajecten rond (persoonlijk) leiderschap en sterke relaties. Ze focust op schoolcultuur als fundament voor een warme, werkbare werkomgeving.

Katrien Vergauwen.jpg

Stephen Hargreaves

Werkt als lerarenopleider secundair onderwijs aan de AP-Hogeschool in Antwerpen waar Stephen vakinhoudelijke – en vakdidactische opleidingsonderdelen Engels, onderzoek en design thinking geeft. Daarnaast is hij personeelsvertegenwoordiger en vakbondsafgevaardigde van de socialistische overheidsvakbond ACOD, waar hij de belangen van de werknemers vertegenwoordigt in de verschillende overlegcomités. 

Valerie Vinck

Valerie Vinck is departementshoofd Personeel en Organisatie in UZ Gent. Zij startte daar haar loopbaan 20 jaar geleden als juriste binnen HR. De laatste 10 jaar zet zij, samen met haar HR team,  haar schouders onder de vele HR uitdagingen binnen de zorg waarbij de patiënt en medewerker centraal staan. Het UZ Gent is niet alleen de referentie in topzorg maar stimuleert en ontwikkelt haar 6500 medewerkers in open en verbonden klimaat. 

Foto Valerie Vinck.jpg
LincyVanTwembeke.JPG

Lincy Van Twembeke

Lincy Van Twembeke is departementshoofd van de lerarenopleiding van HOGENT. Ze was leerkracht, pedagogisch begeleider en directeur in het secundair onderwijs en was ook jarenlang als praktijkassistent verbonden aan de lerarenopleiding van UGENT. 

Pieter Sprangers

Pieter Sprangers (PhD) behaalde zijn doctoraat in design - en meer specifiek ‘scientific educational design research’ - met als onderwerp ‘redesign van onderwijssystemen’. Pieter werkt deeltijds als docent en wetenschappelijk onderzoeker bij Universiteit Antwerpen, Karel de Grote Hogeschool en AP Hogeschool.  Verder werkt hij als hoofd-onderwijsdesigner en procesbegeleider bij ‘domo de refontiro’ waar hij onderwijsinstellingen in Vlaanderen en Nederland begeleidt bij complexe veranderingsprocessen.

aanjagers

workshops

Paul Baan

Professionele autonomie en werkgeluk:
Hoe hangen kwaliteit van onderwijs, werkgeluk, verzuim en uitstroom, professionele autonomie en heldere kaders nu eigenlijk samen? 

Paul Baan was ooit bestuurder in een sector met ernstige tekorten, werd daarna zij-instromer in het primair onderwijs in Nederland en is nu als directeur Klassewerkplek aanjager van het stoppen van het lerarenlek in Nederland en Vlaanderen.  Zie ook www.klassewerkplek.be

In deze workshop presenteren we een aantal waargebeurde casussen die de fijne nuances van goed werkgeverschap weergeven. Na afloop van deze workshop: 

  • kunt u aangeven wat de sterkst voorspellende voorwaarden voor behoud van leraren (retentie) zijn;

  • kunt u de impact van deze voorwaarden in de dagelijkse onderwijspraktijk inschatten;

  • hebt u meer inzicht over welk beleid impact heeft op werkgeluk.

werkgeluk | duurzaam HRM-beleid
behoud (retentie) van onderwijsprofessionals

20220516_BFoto_Paul_AV6A8510.jpg

Nancy Dedeurwaerder
Christel Ruttens

Spreken is goud, zwijgen is fout
Hoe zorg je voor psychologische veiligheid binnen schoolteams?

Met meer dan 25 jaar ervaring op te teller, is Nancy Dedeurwaerder gepokt en gemazeld binnen de onderwijssector: als leraar en stagebegeleider, coördinator, pedagogisch directeur en momenteel al jaren als algemeen directeur van de scholengroep RHIZO. Waarden - niet de waan van de dag - zijn haar kompas. Ook als procesbegeleider bij domo de refontiro is haar motto “alles wat je aandacht geeft, groeit”.

 

Meer dan 17 jaar geleden richtte Christel Ruttens samen met Pieter Sprangers domo de refontiro op. Ze begeleidt (onderwijs)organisaties rond o.a. HRD- & professionaliseringsbeleid, team- & organisatieontwikkeling, cultuurveranderingen, hoe omgaan met ‘stoorzenders’ binnen organisaties, personal coaching van leidinggevenden, etc.  Ze besteedt daarbij bijzondere aandacht aan ‘de mens binnen de organisatie’ en aan het respecteren en incorporeren van waarden en identiteit. 

Hoe borgen we psychologische veiligheid in teams en welke dimensies spelen hierbij een rol? Hoe buigen we een context van psychologische onveiligheid om tot eentje waarbij succesvol kan samengewerkt en samen geleerd worden, in volle vertrouwen en met een hoge mate van zelfsturing?  Hoe transformeren we met andere woorden van een ‘non-team’, een ‘angstteam’ of een ‘raceteam’ naar een ‘dreamteam’?

psychologische (on)veiligheid | teams | gevolgen | kernmerken  

Pascal Roskam

Generaties: van uitdaging tot verbinding 

Pascal Roskam is bachelor in het sociaal werk en master in de sociologie. Sinds 1998 is hij verbonden aan HOGENT als lector HRM in de bacheloropleiding sociaal werk. Hij doceert er HR-vakken en geeft mee vorm aan het postgraduaat HRM. Als onderzoeker en dienstverlener verzorgt hij workshops rond het versterken van de samenwerking tussen verschillende leeftijdsgroepen op de werkvloer (www.generatiebril.be), gebaseerd op het ESF-project ‘Werken aan Intergenerationele Samenwerking en Expertise’.

Generaties delen allemaal dezelfde waarden. We willen allemaal respect, erkenning, verbondenheid. 

En toch voelen we in de praktijk verschillen, kijkt elke generatie anders naar werk. Tijdens deze workshop bieden we de verklaringen voor generatieverschillen en vergroten we deze bewust uit. Het uiteindelijke doel blijft echter 'verbinden'. Door een dieper begrip van elkaars generatieprofiel streven we naar een verbeterde samenwerking. We bieden inzichten en praktische tips om deze verbinding te versterken

generatiesensitiviteit | nudging
cultuurvernieuwers | verandering | motivatie

Pascal Roskam.jpg

sfeerbeheerder

congres

IsabelleClaeys_2.jpg

Isabelle Claeys

Isabelle Claeys is PR-manager HOGENT en startte haar loopbaan in 2004 aan HOGENT als pedagoog. Sedert 2008 leeft ze zich uit als PR-manager en persverantwoordelijke voor HOGENT. 'Doe alles met passie' en 'blijf eerlijk aan jezelf', zijn haar leuzes. Mensen verbinden en blij maken, dat is haar sterkte. 

bottom of page